IT-policy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en IT-policy på engelska för ditt företag.

Att företag har en IT-policy är idag det närmaste ett måste då i stort sett varje företag har någon form av IT-infrastruktur. IT-policyn reglerar på ett översiktligt sätt hur IT ska hanteras inom företaget och vilket syfte den främst är tänkt att tjäna.

Med en IT-policy förebyggs i större utsträckning användning av IT på ett sätt som ledningen inte finner lämpligt eftersom klara gränser dragits redan i förväg. Denna ökade tydlighet tjänar både ledningen och personalen på.

I dokumentet förklaras vad överträdelser av policyn medför och i vilken mån kontroll av t.ex. besökta webbplatser görs. IT-policyn är även till för att ge riktlinjer för IT-säkerheten, vilken är en annan viktig del av den dagliga IT-användningen.

Mallen är strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa policyn efter ditt företags behov.

Specifikation

  • IT-policy Engelsk 2024
  • 4985
  • 1,18
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider