IT-säkerhet - Rekommendationer för mindre företag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper mindre företag att skydda sig mot de vanligaste attackerna mot deras IT-system.

Mallen innehåller fem olika områden som är lättförståeliga, och de åtgärder som föreslås är billiga att genomföra. De åtgärder som beskrivs i mallen är mycket grundläggande och får anses utgöra de minimiåtgärder som alla företag borde genomföra.

Specifikation

  • IT-säkerhet - Rekommendationer för mindre företag 2024
  • 5162
  • 1,15
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider