Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bjuda in aktieägare till teckning av aktier avseende det beslut om nyemission av aktier som fattats.

När ett beslut om emission av aktier har fattats är huvudregeln att aktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna. Aktieägarna ska ges möjlighet att teckna aktier med anledning av emissionsbeslutet. Denna inbjudan till teckning av aktier fungerar väl för ändamålet. Mallen är enkel att fylla i samt anpassa för de omständigheter som gäller i just ditt fall.

Mallen är avsedd att användas för privata aktiebolag som inte är avstämningsbolag, men kan även användas för publika bolag och avstämningsbolag. I de sistnämnda situationerna kan mallen behöva kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2024
  • 5005
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider