Inbjudan utvecklingssamtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en inbjudan till ett utvecklingssamtal som ska hållas. Förutom tid och plats meddelas medarbetaren även vilka centrala frågeställningar som han/hon bör förbereda sig kring inför samtalet.

Utvecklingssamtal bör hållas minst en gång per år och har till syfte att vara en uppföljning av året som gått. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra när det gäller prestationer och arbetsuppgifter? Hur ska vi jobba vidare för att förbättra arbetssituationen? Nya arbetsuppgifter? Kompetensutveckling?

Det är viktigt att både den anställde och chefen är väl förberedda för att båda ska få ut så mycket som möjligt av mötet.

Specifikation

  • Inbjudan utvecklingssamtal 2024
  • 1443
  • 1,36
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider