Information till registrerad om behandling av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att uppfylla din informationsskyldighet i förhållande till de registrerade.

Som personuppgiftsansvarig får du en utökad informationsskyldighet enligt dataskyddsförordningen (GDPR) jämfört med vad som har gällt tidigare. Du är skyldig att tillhandahålla information om behandlingen till den registrerade när du har mottagit personuppgifterna. Det du behöver informera den registrerade om beror på om du tagit del av informationen direkt från den registrerade eller från annan än den registrerade. Oavsett situation hjälper mallen dig att uppfylla din informationsskyldighet.

Ta gärna del av DokuMeras checklista registrerades rätt till information (ID 4769), så att du vet vilka skyldigheter du har som personuppgiftsansvarig i detta avseende. Med hjälp av checklistan underlättas ditt arbete vad gäller informationsskyldighet betydligt.

Specifikation

  • Information till registrerad om behandling av personuppgifter 2024
  • 4956
  • 1,18
  • 4
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider