Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en enkel informationssäkerhetspolicy på engelska.

Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi samt även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare.

Den utgör ett viktigt instrument för ledningen, genom att den i policyn kan uttala ledningens engagemang för informationssäkerheten. Genom informationssäkerhetspolicyn kan ledningen påvisa inriktning och besluta om vilka principer som ska gälla för informationssäkerheten i företaget.

Specifikation

  • Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2024
  • 4984
  • 1,17
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider