Inköpspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en inköpspolicy för ditt företag.

Syftet med en inköpspolicy är att kommunicera företagets mål och riktlinjer för inköp av varor och tjänster. Policyn föreskriver vilka riktlinjer medarbetare med inköpsansvar ska följa, men den tar också upp vilka krav som ska ställas på företagets leverantörer.

Använd denna mall från DokuMera när du ska upprätta en inköpspolicy för ditt företag. Du kan välja att använda policyn som den är eller också anpassar du den efter företagets behov.

Specifikation

  • Inköpspolicy 2024
  • 4430
  • 1,27
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider