Inkassokrävaren 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna ränta och totalt kravbelopp samt utforma ett korrekt inkassokrav enligt inkassolagen.

Du förser dokumentmallen med nödvändiga uppgifter om en förfallen fordran som företaget har. Sedan är inkassokravet färdigt att skrivas ut, skrivas under och sändas med posten. Dokumentmallen arbetar med referensräntan som bas och du anger förutom referensräntan det räntepåslag du önskar.

En fordringsägare kan enligt lagen tvinga en gäldenär att betala en skuld genom att skicka ett inkassokrav där kunden informeras om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas vid utebliven betalning. De rättsliga åtgärderna kan vara en ansökan om betalningsföreläggande eller att fordringsägaren stämmer kunden inför domstol och sedan ansöker om utmätning. Om det handlar om något annat än pengar kan fordringsägaren ansöka om handräckning.

Inkassokravet måste vara skriftligt och utformat enligt bestämmelserna i inkassolagen.

Specifikation

  • Inkassokrävaren 2024
  • 1488
  • 1,47
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider