Innehavarskuldebrev utfärdat av privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett innehavarskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev är ett löpande skuldebrev som är ställt till innehavaren. Ett skuldebrev är inte endast ett bevismedel för att gäldenären häftar i skuld, utan det är även ett värdepapper. Den som är innehavare av skuldebrevet förmodas vara borgenär, och har således rätt att kräva betalning enligt det.

Mallen består av ett innehavarskuldebrev som enkelt kan fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Innehavarskuldebrev utfärdat av privatperson 2024
  • 3354
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider