Insättande av make som delägare i fast egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta in make som delägare i fast egendom, en s.k. insättandeförklaring.

Mallen är avsedd att användas när du vill upprätta en insättandeförklaring av make som varit delaktig vid förvärvet av den fasta egendomen, men som inte har fått formell samäganderätt utan endast dold samäganderätt.

Den make som har dold samäganderätt saknar skydd mot den lagfarne ägarens borgenärer. Hela egendomen kan alltså tas i mät för skuld som den lagfarne ägaren har. Vidare kan det också uppstå tvist om egendomen och huruvida samäganderätt föreligger vid en eventuell separation.

Genom att upprätta denna skriftliga förklaring om insättande förebyggs dessa, och andra eventuella problem, som den dolda samäganderätten kan ge upphov till. På detta sätt uppstår en formell samäganderätt.

Specifikation

  • Insättande av make som delägare i fast egendom 2024
  • 3404
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider