Instruktion brandskyddskontroll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta instruktioner för på vilket sätt och hur ofta kontroll av brandskyddet ska ske.

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA). Detta dokument hjälper dig i detta arbete och innehåller bl.a. punkter rörande brandrisker, larm och personalinformation. Protokoll från kontrollen förs lämpligen i Dokumeramallen Protokoll brandskyddskontroll med id 1528.

Specifikation

  • Instruktion brandskyddskontroll 2024
  • 1997
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider