Instruktion licensiering av mjukvara 2024

Denna instruktion från DokuMera hjälper dig att ta ställning till vilka frågor som ska regleras i ett avtal gällande licensiering av en mjukvara.

En mjukvara, även kallat programvara, är ett datorprogram som utför en specifik uppgift. Att licensiera en mjukvara innebär att licensgivaren lämnar licens genom ett licensavtal till en annan, fysisk eller juridisk person. Licensen innebär att denna person har rätt att använda mjukvaran.

Upprättandet av ett licensavtal kräver särskild noggrannhet. Eftersom det är licensgivaren som har skapat mjukvaran är det viktigt för denne att fortfarande ha kontrollen och rättigheterna till mjukvaran. Samtidigt vill licenstagaren kunna använda mjukvaran som denne planerat och att mjukvaran ska fungera som licensgivaren har uppgett.

Denna mall från DokuMera är en instruktion med punkter som behöver ses över när ett licensavtal gällande mjukvara ska upprättas. Instruktionen behandlar bland annat licensens omfattning, garantier, sekretess, skadestånd m.m. och utgår från såväl licensgivarens som licenstagarens situation.

Specifikation

  • Instruktion licensiering av mjukvara 2024
  • 4427
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider