Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en instruktion på engelska om ekonomisk uppgiftsinsamling i ett aktiebolag enligt 8 kap. 5 § ABL.

Styrelsen i företaget behöver kontinuerlig ekonomisk information från bolaget och/eller koncernen för att kunna bedöma företagets situation och göra välgrundade beslut. Denna dokumentmall instruerar vd samt andra ansvariga vilken information styrelsen behöver. Punkter som tas upp är bl.a rapportering rörande lönsamhet, kassaflöde och ordersituation.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2024
  • 3193
  • 1,30
  • 2
  • docx
1 795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider