Instruktion vid brandlarm 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en instruktion om hur företagets medarbetare bör eller ska agera vid brandlarm.

I lagen om skydd mot olyckor regleras det systematiska brandskyddsarbete som ska utföras och dokumenteras av varje verksamhet. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även fastställt att det bör finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Denna mall för instruktioner vid brandlarm innehåller punkter såsom utrym, larma räddningstjänsten, samlas på uppsamlingsplatsen m.m.

Specifikation

  • Instruktion vid brandlarm 2024
  • 1522
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider