Intäktsbudget tvåårig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt ställa upp en försäljningsbudget över 2 år. Sista raden i budgeten ger dig budgeterat belopp motsvarande raden nettoomsättning i en kostnadsslagsindelad årsredovisning enligt FARs schema, dvs. budgeten sammanställer budgeterade värden för intäktskonton i kontogrupp 30 t.o.m. 39 enligt BAS.

En intäktsbudget (tillsammans med kostnadsbudget) är det som vanligtvis avses med budget. I en intäktsbudget periodiseras inkomsterna över tiden. Det är oftast nödvändigt att komplettera intäktsbudgeten med en likviditetsbudget.

Denna intäktsbudget som sträcker sig över två år har både helårssammanställningar och månadssammanställningar.

Specifikation

  • Intäktsbudget tvåårig 2024
  • 682
  • 1,49
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider