Intressentanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en intressentanalys i företagets hållbarhetsarbete.

När ett företag ska bedriva ett hållbarhetsarbete är det nödvändigt att identifiera så kallade intressenter som är särskilt betydelsefulla för företagets hållbarhetsarbete. Det gäller därefter att analysera vilka behov/förväntningar som dessa intressenter har och som är viktiga för din verksamhet att följa. Ett led i detta arbete är att säkerställa hur behoven hanteras, dvs. styrningen och kontrollen av dem, vilket kan innefatta bland annat rutiner, utbildning, dialog m.m.

I varje del av intressantanalysen bör en uppföljning göras, dvs. hur ledningen anser att de identifierade behoven uppfylls. Om ett behov inte uppfylls eller är under kontroll behöver åtgärder vidtas.

Specifikation

  • Intressentanalys 2024
  • 4928
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider