Intressentkarta 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att kartlägga vilken typ av intressenter som är mest angelägna för verksamheten att samverka med i företagets hållbarhetsarbete.

Med intressent avses det företag eller den verksamhet som du har identifierat som betydelsefull för företagets hållbarhetsarbete. En verksamhets hållbarhetsarbete kan involvera en stor mängd intressenter. Det gäller därför att ta ställning till vilka typer av intressenter som företaget ska samverka särskilt med i sitt arbete. En intressentkarta kallas också ofta för ”heat map” och hjälper dig att identifiera de områden där förväntningarna från företagets intressenter är högst och där inverkan på företaget är störst.

Den här mallen hjälper dig i detta arbete. Mallen bör användas i kombination med DokuMeras mall Intressentanalys med ID 4928.

Specifikation

  • Intressentkarta 2024
  • 4927
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider