Introduktionsprogram medarbetare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalansvarig att skapa ett introduktionsprogram för en medarbetare i företaget som du kan använda i samband med medarbetares nyanställning, omplacering till nya arbetsuppgifter, befordran, återkomst från längre tids frånvaro exempelvis vid sjukdom, barnledighet eller studier samt vid praktiktjänstgöring.

Ordentligt genomförda introduktioner underlättar övergången till ett nytt arbete och en ny miljö samt skapar förutsättningar för kontinuitet i arbetsuppgifterna.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av aktiviteter i fyra olika faser av introduktionsprogrammet, där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt om aktiviteten är klar. DokuMeramallen ger dig även möjlighet att skapa ett separat introduktionsprogram över aktiviteter som den nya medarbetaren ska delta i den första veckan på arbetet, och är tänkt att skrivas ut och ges till medarbetaren antingen innan eller på själva tillträdesdagen.

Specifikation

  • Introduktionsprogram medarbetare 2024
  • 2108
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider