Intyg enl 23 kap 20 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett intyg enligt 23 kap. 20 § ABL gällande absorption av bolag.

Det övertagande bolaget eller, vid kombination, det äldsta av de överlåtande bolagen ska ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats enligt 14 § första stycket, senast två år efter det att uppgift om att planen har registrerats har kungjorts.

Till ansökan ska bl.a. fogas ett intyg om att bolagets kända borgenärer har underrättats. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta just ett sådant intyg.

Specifikation

  • Intyg enl 23 kap 20 § ABL 2024
  • 3861
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider