1221 Inventarier 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets inventarier allt eftersom de köps in.

Genom att löpande upprätta en inventarieförteckning underlättas en senare överföring till annat anläggningsregister och årsbokslutsarbetet.

Denna mall består av en lista där företagets inventarier kan sammanställas. Listan har fält för att fylla i uppgifter om inventariens anskaffningsvärde, anskaffningsdatum, verifikationsnummer, inventarienummer m.m.

Specifikation

  • 1221 Inventarier 2024
  • 293
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider