Inventering styrelseledamots nätverk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper styrelsen i ett aktiebolag att inhämta information från sina styrelseledamöter om respektive ledamots personnätverk.

Genom att inventera styrelseledamöternas nätverk blir det tydligt vilka möjligheter och nyttiga kontakter som företaget eventuellt kan utnyttja i framtiden.

Denna mall består av en lista som är färdig att fylla i med egen information om styrelsens nätverk. Först bestäms vilka verksamhetsområden som är aktuella. Sedan fyller ledamöterna i mallen elektroniskt, eller för hand efter erhållen utskrift. Verksamhetsområdena kan t.ex. vara kommun, media eller rekryteringsbolag.

Specifikation

  • Inventering styrelseledamots nätverk 2024
  • 744
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider