Inventeringslista 2024

Detta dokument från DokuMera låter dig snabbt och enkelt upprätta en inventeringslista för ditt företag.

Inventering genomförs för att stämma av och justera lagersaldot som företaget har i böckerna. Vanligtvis är det först och främst inventering av varulagret som genomförs vid inventering, men det är ett vitt begrepp som omfattar all form av räkning för att utröna tillgången på något inom en viss area eller ägo. Således kan även företagets möbler och maskiner inventeras om det framstår som nödvändigt för att stämma av företagets tillgångar i redovisningen. Inventering företas oftast en gång per år och sammanfaller då med bokslutet. Inventeringen kan också vidtas oftare, bland annat för att se vilket svinn som lagret har.

Inventeringslistan som DokuMera har tagit fram hjälper dig att på ett strukturerat sätt lista och beräkna det sammanlagda värdet av alla de varor som du har på lagret.

Specifikation

  • Inventeringslista 2024
  • 4374
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider