Investeringskalkyl 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en investeringskalkyl för en investering med en förväntad ekonomisk livslängd på upp till 15 år. Resultatet av kalkylen presenteras enligt kapitalvärdemetoden och återbetalningsmetoden.

Du erhåller resultatet i ett s.k. beslutsunderlag, komplett med beskrivning av den aktuella investeringen och antaganden kring betalningarna under investeringens ekonomiska livslängd.

Specifikation

  • Investeringskalkyl 2024
  • 2636
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider