Jämställdhetspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en jämställdhetspolicy för företaget.

Ett företag har mycket att vinna på att anta en väl genomtänkt jämställdhetspolicy. Genom jämställdhetspolicyn visar företaget sina värderingar och fastställer hur arbetet med att främja jämställdheten ska bedrivas. Detta är bra för företagets goodwill, såväl internt som externt. Ett företag som främjar jämställdhet inom organisationen tar bättre vara på sina anställda och skapar en bra grund för att de kan utvecklas. På så vis kan fler medarbetare realisera sin potential. Detta gynnar företaget i längden eftersom arbetstagare som känner att de behandlas på ett jämställt sätt är mer benägna att stanna.

Specifikation

  • Jämställdhetspolicy 2024
  • 4298
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider