Köpeavtal lös egendom Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpeavtal på engelska (purchase agreement) mellan köpare och säljare avseende lös egendom.

Lös egendom är allt som inte utgör del av fastighet, dvs. "lösa" saker som exempelvis bil, båt och värdepapper. Ett köpeavtal avseende lös egendom kan även ingås muntligt, men vid en eventuell tvist mellan parterna är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal för bevisning om vad som avtalats. Båda parterna är bundna av avtalets innehåll när dessa har skrivit under avtalet.

Denna mall består av ett färdigt köpeavtal för lös egendom som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalsmallen för köp av lös egendom innehåller delar så som äganderätt, tillträde, betalning och eventuella utfästelser av någon av parterna.

Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Köpeavtal lös egendom Engelsk 2024
  • 4319
  • 1,30
  • 3
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider