Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2024

Denna mall från DokuMera är en förenklad körjournal. Observera att denna mall inte uppfyller Skatteverkets rekommendationer på vad en körjournal ska innehålla. Använd istället DokuMeras Körjournal Tjänstebil 12 månader (id 1112) om du vill ha en körjournal som uppfyller rekommendationerna.

Mallen hjälper en anställd att på månadsbasis upprätta en körjournal för en tjänstebil. Körjournalen omfattar 12 månader och det finns hela tiden ett sammanställningsblad som i stora drag visar hur tjänstebilen använts under året. En månadsjournal kan hantera upp till 30 enskilda bilresor i tjänsten.

I varje månadsjournal räknas även den privata körningen fram, vilken kan ligga till underlag för förmånsbeskattning av fritt drivmedel i de fall det skulle vara aktuellt.

Specifikation

  • Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2024
  • 4455
  • 1,33
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider