Kallelse arbetsplatsträff 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska skriva en kallelse till en arbetsplatsträff.

På en arbetsplatsträff (även kallat arbetsplatsmöte) har den enskilde medarbetaren möjlighet att påverka och ha inflytande på sin arbetsplats. Det är också där chefen träffar sina medarbetare, får information och kan föra dialog kring verksamheten. Väl fungerande arbetsplatsträffar kan uppfylla flera viktiga behov för både medarbetarna och chefen. Arbetsplatsträffen och medarbetarens inflytande utgör grunden för samverkansarbetet.

Träffarna ska helst förläggas med utgångspunkt i att så många medarbetare som möjligt kan delta. Tidpunkten förläggs med fördel på ordinarie arbetstid. Tidsatta möten, det vill säga när det ska börja och sluta, är att föredra. Tidpunkter för arbetsplatsträffar kan med fördel anslås halvårsvis. Antal arbetsplatsträffar kan förslagsvis uppgå till sex gånger per år. Ansvarig chef ansvarar för att kallelse kommer ut i god tid till medarbetare.

Ta hjälp av DokuMeras mall Kallelse arbetsplatsträff så sparar du massor med tid.

Specifikation

  • Kallelse arbetsplatsträff 2024
  • 4662
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider