Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla. Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Om frågan som ska behandlas kräver att bolagsordningen ändras ska kallelsen dock utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av en förskriven kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla. Mallen innehåller även förslag om ny bolagsordning. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Specifikation

  • Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2024
  • 601
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider