Kallelse styrelsemöte 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer kallade till mötet.

Normalt brukar en styrelse träffas fem till sex gånger per år, men om det är ett snabbväxande företag kan det bli betydligt fler möten. I företagets arbetsordning anges hur många och när i tiden styrelsemöten ska vara samt hur långt i förväg kallelse med förslag till dagordning och underlag för ärenden ska finnas aktieägarna tillhanda. Det är ordföranden som ser till att sammanträden hålls när det behövs, men om vd eller någon styrelsemedlem vill sammankalla styrelsen måste detta göras.

Specifikation

  • Kallelse styrelsemöte 2024
  • 726
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider