Kallelse till bouppteckningsförrättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en bouppteckningsförrättning.

Dödsbodelägare som har den avlidnes egendom i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor ska bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare ska kallas i god tid till förrättningen. Den avlidnes efterlevande make eller sambo ska alltid kallas.

Det är viktigt att alla som har rätt att närvara vid förrättningen faktiskt blir kallade. Syftet med förrättningen är att ge alla berörda personer information om den avlidnes tillgångar och skulder.

Kallelsen ska innehålla information om vem det är som har avlidit samt datum, tid och plats för förrättningen. Om någon inte har möjlighet att närvara är det viktigt att kunna visa att personen åtminstone har kallats till förrättningen (kallelsebevis). Därför är det klokt att skicka kallelsen som rekommenderat brev.

Specifikation

  • Kallelse till bouppteckningsförrättning 2024
  • 4814
  • 1,18
  • 1
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider