Kallelse till facklig organisation om förhandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till facklig organisation om förhandling.

Enligt 11 § i medbestämmandelagen är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ kalla till förhandling innan han eller hon fattar beslut i frågor som utgör viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagarna. Denna förhandlingsskyldighet gäller endast mot arbetstagarorganisationerna med vilka arbetsgivaren träffat kollektivavtal.

Dokumentet som DokuMera har utarbetat hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en sådan kallelse som ska sändas till facklig organisation.

Specifikation

  • Kallelse till facklig organisation om förhandling 2024
  • 3607
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider