Kallelse till styrelsemöte - bostadsrättsförening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till ett styrelsemöte i en bostadsrättsförening.

Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseledamöter, för det fall det är möjligt, har fått tillfälle att delta i ärendets behandling samt fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Specifikation

  • Kallelse till styrelsemöte - bostadsrättsförening 2024
  • 5386
  • 1,13
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider