Kandidatbedömning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera en bedömning av en kandidat utifrån det som framkommit under en anställningsintervju, i en rekryteringsprocess.

Rekrytering är för många bolag en komplicerad och tidskonsumerande process. Vid anställningsförfarandet är det viktigt att ha en bra plattform för att registrera och skapa en strukturerad helhetsbild av kandidaten.

Mallen som DokuMera tagit fram är ett färdigprogrammerat Excel-dokument som låter dig gradera kandidatens bedömda kunskaper och erfarenheter samt kommentera och strukturera bedömningen på ett lättöverskådligt sätt. På så vis underlättas rekryteringsprocessen samtidigt som du sparar tid och får ut mer av anställningsintervjun.

Specifikation

  • Kandidatbedömning 2024
  • 2106
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider