Kapitaltäckningsgaranti - (Villkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en villkorad kapitaltäckningsgaranti.

Tillskott till ett bolag kan göras på grund av att förluster behöver täckas eller att bolaget behöver likvida medel. Att tillskottet är villkorat innebär att det har en karaktär av lån, dvs. de som tillskjutit kapitalet har rätt att kräva tillbaka pengarna vid ett senare tillfälle.

I denna mall, som avser en kapitaltäckningsgaranti i form av ett villkorat aktieägartillskott, förbinder sig aktieägarna att tillskjuta det kapital som behövs för att täcka underskott i bolagets aktiekapital. Återbetalning till de som gjort tillskottet ska ske genom betalning ur disponibla vinstmedel, vilket är ett villkor som ställs i förhållande till aktieägarna och inte till bolaget.

Specifikation

  • Kapitaltäckningsgaranti - (Villkorat) 2024
  • 3981
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider