Kassabok månadsindelad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att föra noggrann bok över en handkassa. Boken är uppbyggd över årets 12 månader med en flik för varje månad där en månads utgående balans automatiskt bildar ingående balans för nästa månad.

Enligt bokföringslagen ska kontanta inbetalningar och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag i en kassabok eller på särskilda blanketter. Med kassan menas kontanter, checkar, postväxlar och utbetalningskort från bankgiro eller postgiro (postanvisningar).

Specifikation

  • Kassabok månadsindelad 2024
  • 1210
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider