1612 Kassaförskott2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kassaförskott.

Kassaförskott avser att tillgodose behovet av likvida medel för mindre utbetalningar i verksamheten som inte kan tas på faktura eller annars finnes olämpliga att betalas på det sättet. Därutöver kan kassaförskott utbetalas för tillfälliga aktiviteter. Tillfälliga kassaförskott ska slutredovisas när aktiviteterna är genomförda.

Denna mall låter dig enkelt nedteckna de kassaförskott som gjorts i verksamheten, till vem och när de ska betalas.

Specifikation

  • 1612 Kassaförskott2024
  • 296
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider