Kommissionsavtal - Ej exklusivt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett ej exklusivt kommissionsavtal, där kommissionären alltså inte är den enda som erhållit rätt att sälja kommittentens produkter.

Kommission är när en kommissionär åtagit sig att för en kommittents räkning, dvs. en producent eller en leverantör, i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller annan lös egendom. Ersättning utgår vanligen i form av provision på försäljningen.

Kommissionären blir aldrig ägare till varorna utan lagret tillhör kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund. Därför har också kommittenten separationsrätt till varorna om kommissionären skulle försättas i konkurs. Kommittenten har alltså rätt att få tillbaka tillgångarna innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna.

Ett kommissionsavtal bör alltid vara skriftligt. I avtalet preciseras bl.a. uppgifter om provision, priser, ansvarsfördelning och uppsägning av avtalet. Mallen som DokuMera har upprättat hjälper dig att enkelt fylla i kommissionsavtalet som därtill kan kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Kommissionsavtal - Ej exklusivt 2024
  • 4027
  • 1,32
  • 10
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider