KBI-frågor – Personlig kompetens 2024

Denna mall från DokuMera ger dig exempel på intervjufrågor att ställa i samband med en kompetensbaserad intervju (KBI).

En vanlig definition av KBI är ”en serie strukturerade frågor som syftar till att belysa information rörande specifika yrkesrelaterade kriterier”. Tekniken utgår från att en person som uppvisat ett visst beteende sannolikt kommer att uppvisa samma beteende igen. En kompetensbaserad intervju innebär att intervjuaren ställer ett antal standardiserade frågor, vilka har sin utgångspunkt i ett ramverk med beteenden som definierats i förväg.

Specifikation

  • KBI-frågor – Personlig kompetens 2024
  • 4949
  • 1,17
  • 20
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider