Konkursansökan - Egen ansökan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om konkurs gällande ditt eget företag.

Vid konkurs tas (i princip) alla tillgångar om hand som en skuldsatt fysisk eller juridisk person har, för betalning av samtliga skulder. Konkursansökan kan göras av företaget självt eller en fordringsägare och ska lämnas in till tingsrätten som hör till den ort där företaget/styrelsen har sitt säte. Rätten tar sedan ställning till om företaget är på obestånd och därmed ska försättas i konkurs.

Om företaget självt lämnar in ansökan och det saknas anledning att tvivla på att företaget är på obestånd kommer tingsrätten i regel att godta ansökan utan att göra en närmare bedömning. När tingsrätten fattat beslut om konkurs tar konkursförvaltaren över konkursgäldenärens roll, vilken inte längre får fatta några beslut om sin egendom eller ingå några avtal.

Specifikation

  • Konkursansökan - Egen ansökan 2024
  • 4169
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider