Konsekvensbedömning dataskydd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska du före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. En sådan bedömning kallas för konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Ta del av innehållet i denna mall när du ska upprätta din konsekvensbedömning. Mallen innehåller alla de punkter som en konsekvensbedömning ska innehålla enligt dataskyddsförordningen.

Specifikation

  • Konsekvensbedömning dataskydd 2024
  • 4882
  • 1,18
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider