Kontaktlista akut händelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista över externa kontakter som ska användas i samband med att en akut händelse inträffar, i det fall företaget behöver kontakta larmcentral, annan myndighet eller företag.

Tänk på att en kontaktlista innehåller personuppgifter. Du behöver därför säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller lagringsminimering och rättslig grund.

Denna mall består av en kontaktlista som är färdig att kompletteras med egna viktiga kontaktuppgifter till personer, myndigheter och andra företag.

Specifikation

  • Kontaktlista akut händelse 2024
  • 1942
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider