Kontaktlista korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista över personer som behöver kontaktas när en korrigerande åtgärd behöver utföras för att eliminera en säkerhetsrisk från en defekt produkt som finns på marknaden.

Tänk på att en kontaktlista innehåller personuppgifter. Du behöver därför följa reglerna i dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att du behöver tillämpa lagringsminimering samt ha en rättslig grund för behandlingen.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner och nyckelorganisationer hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande. Glöm inte att ange kontaktuppgifter för personer såväl inom företaget som i andra organisationer.

Specifikation

  • Kontaktlista korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2024
  • 2035
  • 1,39
  • 4
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider