Kontaktlista krisorganisation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista för krisorganisationen i ditt företag inom områdena krisledning, ersättare till krisledningen, fackliga företrädare och skyddsombud, ledningsgrupp, styrelse, krisstödsorganisation och externa intressenter.

I listan finns plats att ange kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och deras ersättare i företagets krisledning samt till personer såväl inom företaget som i andra organisationer att använda i händelse av sjukdomsfall, olycka eller annan krissituation, med plats för upp till 22 personer inom varje område.

Tänk på att en kontaktlista innehåller personuppgifter. Du behöver därför säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller lagringsminimering och rättslig grund.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner, speciellt ordinarie ledamöter i krisledningen och nyckelorganisationer, hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

Specifikation

  • Kontaktlista krisorganisation 2024
  • 3233
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider