Kontaktlista krisstödsorganisation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista med kontaktuppgifter och funktioner för de personer som ingår i ditt företags krisstödsorganisation. Lista underlättar vid kontakter och vid inkallning av krisstödsorganisationen när en oförutsedd händelse har inträffat i företaget. En sådan traumatisk incident kan påverka medarbetarna negativt om de inte får tillfälle att prata om det inträffade genom de olika krisinterventionstekniker som finns etablerade genom den så kallade CISM-metoden.

Tänk på att en kontaktlista innehåller personuppgifter. Du behöver därför säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller lagringsminimering och rättslig grund.

I listan finns plats att ange kontaktuppgifter för upp till 22 personer att ingå i krisstödsorganisationen. Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner i krisstödsorganisationen hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

Specifikation

  • Kontaktlista krisstödsorganisation 2024
  • 3215
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider