Kontinuitetsplan övergripande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista för krisorganisationen i ditt företag inom områdena krisledning, ersättare till krisledningen, fackliga företrädare och skyddsombud, ledningsgrupp, styrelse, krisstödsorganisation och externa intressenter.

I listan finns plats att ange kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och deras ersättare i företagets krisledning samt till personer såväl inom företaget som i andra organisationer att använda i händelse av sjukdomsfall, olycka eller annan krissituation, med plats för upp till 22 personer inom varje område.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner, speciellt ordinarie ledamöter i krisledningen och nyckelorganisationer, hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

Specifikation

  • Kontinuitetsplan övergripande 2024
  • 3226
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider