Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontrollplan enligt plan- och bygglagen.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: - vad som ska kontrolleras - vem som ska kontrollera - hur och när kontrollen ska göras, - mot vad kontrollens resultat ska jämföras och - på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Kontrollplanen kan dock utformas på annat sätt.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontrollplan enligt PBL.

Specifikation

  • Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 2024
  • 5400
  • 1,13
  • 2
  • docx
570 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider