Kontrollprotokoll - intern revision ISO 45001 2024

Denna mall från DokuMera innehåller ett stort antal frågeställningar inför den interna revisionen gällande ISO 45001.

I kvalitetssäkringsarbetet med ISO 45001 kan den interna revisorn använda detta underlag som en grund för att säkerställa att ledningssystemet är implementeras och verkningsfullt i organisationen.

Denna mall är avsedd att användas tillsammans bland annat med mallen Avvikelse- och förbättringsrapport – Intern Revision ISO 45001.

Specifikation

  • Kontrollprotokoll - intern revision ISO 45001 2024
  • 5256
  • 1,15
  • 9
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider