Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2024

Denna mall från DokuMera innehåller ett stort antal frågeställningar inför den interna revisionen gällande ISO 9001 och 14001.

I kvalitetssäkringsarbetet med ISO 9001 och 14001 kan den interna revisorn använda detta underlag som en grund för att säkerställa att ledningssystemet är implementeras och verkningsfullt i organisationen.

Denna mall är avsedd att användas tillsammans med mallarna Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 med ID 5152 och Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 med ID 5155.

Specifikation

  • Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2024
  • 5154
  • 1,15
  • 9
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider