Köparens garantier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta köparens garantier.

Denna mall är tänkt att användas som en klausul och därmed bifogas ett köpeavtal. En garanti innebär att parten som lämnar garantin försäkrar motparten om att de omständigheter som beskrivs i garantihandlingen verkligen föreligger. Säljaren kan kräva att köparen lämnar en garanti som en förutsättning för att säljaren ska acceptera anbudet. Om köparen på något sätt bryter mot garantin är detta att se som ett avtalsbrott. Köparen blir i sådana fall skyldig att ersätta säljaren för den skada som uppstått.

Denna mall består av en klausul som garanterar att köparen har behörighet och befogenhet att ingå avtalet. Klausulen är ensidig och gäller således endast till fördel för säljaren.

Specifikation

  • Köparens garantier 2024
  • 3999
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider