Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal gällande köp och försäljning av egendom på avbetalning.

Avbetalningsköp mellan näringsidkare regleras i lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., som gäller för köp av varor när betalningen ska göras i form av delbetalningar. För att lagen ska gälla måste säljaren ha förbehållit sig rätten att återta varan om köparen inte betalar i rätt tid, s.k. återtagandeförbehåll. Återtagandeförbehåll ger säljaren rätt att återta varan om köparen inte betalar i tid, köparen måste dock vara försenad med betalningen i fler än fjorton dagar.

Mallen som DokuMera har upprättat kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2024
  • 4044
  • 1,32
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider